วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แจน อินเก็น-ฮูซ (Jan Ingen-Housz)

# ในปี ค.ศ. 1799 แจน อินเก็น-ฮูซ (Jan Ingen-Housz) นักวิทยาศาสตร์ชาวดัทช์ ได้ทำการทดลองคล้ายกับโจเซฟ พริสต์ลีย์ โดยใส่พืชไว้ในครอบแก้ว แต่แยกเป็นส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ลำต้น ใบ เป็นต้น แล้วทิ้งไว้ในที่มืดชั่วระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นจึงจุดเทียนไขไว้ในครอบแก้วแต่ละอัน พบว่าเทียนไขในครอบแก้วทุกอันไม่ติดไฟ และเมื่อทำการทดลองอีกครั้งโดยนำครอบแก้วทุกอันไปไว้ในบริเวณที่มีแสงสว่าง ระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นจึงจุดเทียนไขในครอบแก้วแต่ละอัน พบว่าในครอบแก้วที่มีส่วนของพืชซึ่งมีสีเขียวสามารถจุดเทียนไขให้ติดไฟได้ จากการทดลองดังกล่าวแจน อินเก็น-ฮูซได้ให้ข้อสรุปไว้ว่า ส่วนของพืชที่มีสีเขียวสามารถเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศดีได้ โดยพืชต้องอาศัยแสงเป็นปัจจัยในกระบวนการดังกล่าวด้วย


2 ความคิดเห็น:

  1. หลังจากที่เอามาทดลองอีกครั้งน่ะค่ะ เขาจุดไฟยังไงคะ เพื่อไม่ให้ก๊าซที่อยู่ข้างในออกมาข้างนอก และไม่ให้ก๊าซข้างนอกเข้าไปข้างในน่ะค่พ

    ตอบลบ
  2. หลังจากที่เอามาทดลองอีกครั้งน่ะค่ะ เขาจุดไฟยังไงคะ เพื่อไม่ให้ก๊าซที่อยู่ข้างในออกมาข้างนอก และไม่ให้ก๊าซข้างนอกเข้าไปข้างในน่ะค่พ

    ตอบลบ